Kuulutamise reeglid

Kuulutamise reeglid

Erakuulutus.Soovi erakuulutus on eraisiku kuulutus, milles müüakse üht objekti ja mille eesmärk ei ole pideva tulu teenimine. Eraisikul on lubatud ühte rubriiki lisada kuni 3 tasuta kuulutust.

Ärikuulutus. Soovi ärikuulutus on eraisiku või ettevõtte kuulutus, mille eest on kuulutuse avaldaja tasunud kuulutuse avaldamise tasu. SOOV jätab endale õiguse otsustada, millised kuulutused liigitatakse ärikuulutusteks.

Soovi punktid 1 Soovi punkti väärtus on 1€. Soovi punktid on mõeldud ainult Soovis kuulutamise ja lisateenuste eest tasumiseks. Punktide eest ei ole võimalik osta Äripaketti.
Punkte ei vahetata rahaks ega osteta tagasi. Kasutamata jäänud Soovi punktid aeguvad, kui nende ostmisest on möödunud 1 aasta.
Kuulutuse avaldamisest keeldumise korral põhjusel, et kuulutus ei vasta reeglitele, tasutud punkte tagasi ei kanta.

Kuulutuse kestus. Kuulutus on aktiivne 60 päeva va. äripaketiga seotud kuulutus, mis on nähtav kuni paketi kehtivusaja lõpuni.

Reklaam. On teave, mida avaldatakse teenuse osutamiseks või kauba müügi suurendamiseks. Soovis reklaami avaldamise tingimused asuvad aadressil: https://soov.ee/kasutajatugi/lisateenused/tutvustus ning reklaamteenuste hinnakiri https://soov.ee/kasutajatugi/lisateenused/hinnakiri .

Arve. Soov.ee portaalis kasutatavate tasuliste teenuste eest genereerib süsteem automaatselt arve sellele isikule, kes on märgitud tasulist teenust ostva konto kasutajaks (kasutajanimi). Arvet ei ole võimalik hiljem muuta. Tasuliste teenuste eest on võimalik tasuda ainult läbi pangalingi Soov.ee keskkonnas.

Teenused. Teenused, mille kohta avaldatakse kuulutusi, peavad vastama Eestis asjaomasele tegevusharule kehtivatele seadustele ja eeskirjadele.

Kirjeldus. Kuulutuse pealkiri peab kirjeldama kaupa või teenust ega tohi sisaldada ettevõtete nimesid ega linke teistele oksjoni- või kuulutustekeskkondadele. Automüügi kuulutuse pealkiri peab sisaldama auto korrektset marki ja mudelit. Kuulutuse pealkirja ei ole lubatud lisada müüdava eseme hinda. Kaupa või teenust tuleb kirjeldada kuulutuse tekstis, teiste oksjoni- ja kuulutustekeskkondade veebilinkide lisamine ei ole lubatud ilma Soov.ee vastava kirjaliku loata. Kuulutuse teksti kopeerimine teistest kuulutustest ei ole lubatud, kuulutustele kehtib autoriõiguse seadus.

Hind. Müüdava eseme hind on lubatud välja tuua selleks ette nähtud hinnareal ning kuulutuse sisus. Kuulutuse pealkirja ei ole lubatud hinda lisada. Kui müüdaval esemel ei ole fikseeritud hinda, siis ei pea hinnareale hinda märkima. Hinnareal ei ole lubatud kasutada hindadena numbrikombinatsioone nagu „1235“, „111“ jne.

Solvava sisuga kuulutused. Kuulutused, mis võivad mõjuda solvavalt rahvusrühmadele, üksikisikutele või avaliku elu tegelasele, ei ole lubatud. Solvava iseloomuga piltide ja videote kasutamine ei ole lubatud. Samuti ei ole lubatud lisada Soov.ee keskkonda kuulutusi kolmandate isikute kohta eesmärgiga neid mustata, solvata jne.

Liigitamine. Kuulutus tuleb liigitada sellise rubriigi alla, mis kirjeldab kõige paremini Sinu kaupa või teenust (kuulutus võidakse pärast selle võimalikku kontrollimist ümber tõsta sobiva rubriigi alla). Ühe rubriigi kuulutusse ei ole lubatud lisada teisi, sinna mittekuuluvaid kaupu või teenuseid, nende kohta tuleb avaldada eraldi kuulutus. Müügikuulutused liigitatakse jaotuse "müün" ja ostukuulutused jaotuse "ostan" alla. Teatud rubriikides on lisaks võimalik valida jaotusi "üürile anda", "soovin üürida" ja "vahetada", nende puudumisel tuleb üürileandmise kuulutused paigutada jaotuse "müün" alla ja üürisoovi kuulutused jaotuse "ostan" alla. Vahetuskuulutused paigutatakse jaotuse "müün" alla juhul, kui rubriigi valiku aluseks on Sinu pakutav kaup, ja jaotuse "ostan" alla juhul, kui rubriigi valiku aluseks on Sinu otsitav kaup.

Ainult üks sõiduk või eluase kuulutuse kohta. Ühte kuulutusse ei ole lubatud lisada üle ühe mootorsõiduki või eluaseme, välja arvatud vahetusi puudutavad kuulutused (nt kaks ühe vastu).

Samasisulised kuulutused. Samasisulised kuulutused. Ühe ja sama kauba või teenuse kohta ei ole lubatud avaldada korraga mitut kuulutust. Enne uue kuulutuse sisestamist tuleb vana kustutada. Samuti ei ole ühe ja sama kauba või teenuse kuulutust lubatud avaldada korraga mitmes piirkonnas või enam kui ühe rubriigi all. Tasuta rubriikides tohib avaldada kuni 3 sarnase sisuga kuulutust. Antud piirang ei kehti, kui tegemist on Ärikuulutuse või tasulise kuulutusega (Teenused, Tööpakkumised, Kinnisvara).

Lingid ja viited. Kuulutusse lisatud lingid peavad olema kuulutuse kauba või teenusega seotud. Lingile kehtivad üldiselt samad reeglid, mis kuulutusele. Lubatud ei ole teisele kuulutuste- või oksjonilehele suunava lingi või viite lisamine. Kinnisvara rubriigi kuulutustele on lubatud lisada linke maaklerite kuulutuste juurde. Lubatud ei ole lingid ega viited võrgukülgedele, millel avaldatav oluline teave on seotud liikmelisusega või muul viisil salasõnaga kaitstud.

Pildid ja videod. Kuulutusele lisatavad pildid ja videod peavad olema seotud kuulutuse kauba või teenusega (nt sõidukikuulutusele lisatav pilt peab kujutama kuulutuse objektiks olevat sõidukit). Teistest kuulutustest võetud pilte ega videoid ei tohi kasutada ilma autori nõusolekuta. Piltidel ei ole lubatud viidata teisele oksjoni- või kuulutustelehele (sh on keelatud teiste oksjoni- või kuulutustekeskkondade vesimärkidega piltide kasutamine).

Piraatkoopiad ja võltsingud. Kaubamärkidega kaitstud toodete, CD/DVDde, programmikaartide, arvuti/videomängude tarkvara jms piraatkoopiate või võltsingute kuulutuste avaldamine ei ole lubatud.

Mänguautomaadid. Mänguautomaatide müügi korral peab kuulutusest nähtuma, et sellise eseme omamiseks on vajalik omada hasartmängude korraldamise tegevusluba.

Ebaseaduslik kaup. Kuulutusi kaupade kohta, mille müümine ei ole Eesti seaduste järgi lubatud, ei avaldata.

Solvava sisuga kuulutused. Kuulutused, mis võivad mõjuda solvavalt rahvusrühmadele, üksikisikutele või avaliku elu tegelasele, ei ole lubatud. Solvava iseloomuga piltide ja videote kasutamine ei ole lubatud.

Keelatud kaubad ja teenused. SOOV on kehtestanud piirangud teatud tüüpi kaupadele ja teenustele, mille kuulutusi ei avaldata.

Ebareaalsed pakkumised. SOOV jätab endale õiguse otsustada, milliseid pakkumisi võib lugeda ebareaalseks.

Kauba või teenuse väljavahetamine kuulutuses. Kuulutuse muutmisel või uuendamisel ei ole kuulutuse kaupa või teenust lubatud välja vahetada muu kauba või teenuse vastu. Kuulutuse avaldamisest keeldumise korral põhjusel, et kuulutus ei vasta reeglitele, pakutakse kasutajale sama hinna eest uue kuulutuse avaldamise võimalust, raha tagasi ei maksta. SOOV jätab endale õiguse otsustada, milline kuulutus ei vasta Soovi reeglitele ja korrale. Reegleid uuendatakse jooksvalt ja need võivad aja jooksul muutuda.

Üldtingimused

Vastutus. Kuulutuse esitaja vastutab isiklikult oma kuulutuse eest. SOOV ei vastuta kuulutuses avaldatud kauba ega teenuse eest. Kuulutuse esitaja annab nõusoleku kuulutuse sisu avaldamiseks Soovi koostööpartnerite võrgukülgedel samade reeglite alusel, mis kehtivad kuulutusele selle avaldamisel Soovis.

Autoriõigus. Kõik varalised õigused kuulutuse tekstile ja pildile loovutatakse Soovile.

Hüvitamine. Juhul, kui tehnilistel põhjusel ei aktiveeru ostetud tasuline teenus automaatselt peale makse sooritamist, aktiveerib Soov.ee administraator lisateenuse esimesel võimalusel, kui kasutaja on Portaali sellest teavitanud, vajadusel pikendab ostetud tasulist teenust selliselt, et kasutaja saaks täies mahus teenust kasutada. Kui kasutaja loobub lisateenuse kasutamisest, siis hüvitab Portaal tasutud summa kasutaja kontole Soov.ee punktidena.

Isikuandmed. SOOV abistab õiguskaitseorganeid ja teisi väärteomenetlejaid teabega kuulutustes ilmnevate seaduserikkumiste kohta. Kuulutuse esitanud või kuulutusele vastanud isiku saab kindlaks teha internetiteenuse pakkuja abil, kasutades selleks nt registreeritud IP-aadressi.

E-post. Isegi kui teid on kuulutusega seoses võimalik kätte saada ainult telefoni teel, mille numbri lisate kuulutuse teksti, on e-posti aadressi esitamine kuulutuse avaldamiseks kohustuslik.

Videoga, fotoga ja heliga (edaspidi video) kuulutuste lisatingimused

Käesolevaga kinnitate nõustumist alljärgnevate tingimustega, mis kehtivad Sinu kuulutuse videole lisaks kõikidele kuulutustele kohaldatavatele Soovi reeglitele.

 • Kõik vajalikud õigused kuulutuse videole kuuluvad Teile, sest te ise olete selle materjali filminud või omate kõikide video loomisel osalenud isikute nõusolekut materjali kasutamiseks kuulutuse videona SOOV.ee keskkonnas vastavalt Soovi reeglitele ja tingimustele.

 • Teie vastutate selle eest, et kõik kuulutuse videos äratuntavad isikud on teadlikud video kasutuseesmärgist ja on andnud oma kindla nõusoleku kuulutuse videos osalemiseks ning selle võimalikuks kasutamiseks Soovi poolt reklaami eesmärgil.

 • Te olete teadlik, et kuulutuse video ei tohi sisaldada autoriõigustega kaitstud materjale, sh autoriõigustega kaitstud muusikat, filmiklippe ega muid sarnaseid materjale, mille kasutamiseks kuulutuse videos puudub teil autori nõusolek.

 • Te annate Soovile õiguse kuulutuse videot vabalt käsutada, sh seda töödelda, salvestada või kopeerida, kohandada selle vormingut ja teha video üldsusele kättesaadavaks ükskõik millises meediakanalis. Soov tohib kasutada kuulutuse videot Soovi reklaamimise eesmärgil teistes meediaväljaannetes.

 • Te loobute käesolevaga igasuguste hüvitisnõuete esitamisest Soovile seoses kuulutuse video kasutamisega Soovi poolt.

 • Teie vastutate kolmandate isikute võimalike kahjuhüvitisnõuete eest seoses kuulutuse video sisuga.

 • Te ei ole kasutanud videoks otseühendusi aktiivsete veebikaameratega (live-cams) ega turva- ja valvekaamerate salvestatud materjale.

 • Te aktsepteerite Soovi õigust eemaldada Teie kuulutuse video oma kodulehelt, kui videoga rikutakse Soovi hinnangul Soovi kehtestatud reegleid, kolmandate isikute õigusi või muid õigusakte.

Äripakett

Iga ärikuulutus Soovis maksab 1,50 €. Kui oled ettevõtja ja kuulutad tihti, on Äripakett Sulle sobivaim lahendus. Valides äripaketi säästad aega ja raha. Äripaketi kehtivusaeg on 30 päeva ning pakettide valikuga saad tutvuda oma Soovi kontol pealkirja all "Äripakett"

Äripaketid sisaldavad:

 • valitud arvu aktiivseid kuulutusi
 • laiendatud info ettevõttest
 • oma veebiaadress
 • visiitkaardid
 • Soovi punktid (osade pakettidega)

Soovil on õigus kustutada reeglitele mittevastavad kuulutused sellest kuulutuse sisestajale eelnevalt teatamata.

Soov ei avalda muu hulgas järgmiste kaupade ja teenuste kuulutusi:

 • alkohol, narkootikumid, tubaka- ja nikotiinitooted, e-sigaretid
 • relvad, relvataolised esemed, pürotehnika
 • kasiino- ja mänguautomaadid
 • sõidukite dokumendid
 • võrkturundus
 • ravimid
 • med. teenused ja -seadmed (k.a. alternatiivmeditsiin)
 • doonorelundid
 • eksootilised loomad ja linnud
 • sagedusel 1,2 GHz töötavad juhtmevabad kommunikatsioonivahendid
 • teatud keemilised ained (nt elavhõbe)
 • BIOSeta videomängud, mida on muudetud
 • kiirusemõõtja eest hoiatavad seadmed
 • võltsitud mündid ja paberraha
 • prillid ja läätsed (erakuulutustes)
 • pornograafilise sisuga kuulutused
 • isetehtud raadio- või telesalvestised
 • solvava propaganda esemed
 • mobiiltelefonide koodi murdmiseks kasutatavad vahendid või teenused
 • teatud toidukaubad (nt tuuramari)
 • laserkaardikepid, -seadmed (võimsusega üle 5 mW)
 • toidulisandid (erakuulutustes)

Palun oodake